Kommunikation

För att lyckas med företagets kommunikation bygger det på att målgruppsanpassa och skapa tydliga strategier och idéer. Tillsammans med er arbetar vi fram en tydlig plan för er kommunikation på kort och/eller lång sikt, men framförallt vart och när i tiden det ska kommuniceras!

Kommunikation är grunden i all marknadsföring. Vad kommuniceras? Hur kommuniceras det? Vart kommuniceras det?

Kommunikation är nyckeln till framgångsrik marknadsföring.

Kommunikationsstrategier

En framgångsrik kommunikationsplan startar alltid med en nulägesanalys och en behovsanalys, därefter formas er kommunikationsstrategi som sedan följs upp med en konkret handlingsplan och aktivitetslistor.

I de flesta fall tar vi in copywriter som är expert inom text och budskap. Lika viktigt som texten är i kommunikation är också bilderna som används, därför ser vi till att en bildredigerare ser över materialet innan publicering. Vår copywriter och bildredigerare arbetar med stort fokus på bildspråket, hur många gånger har man inte hört uttrycket “en bild säger mer än 1000 ord”?

Kontakta oss för mer information.

DISC-kommunikation

Förstå vem du kommunicerar med!

Kommunikation mellan två människor, kommunikation i arbetsteam, kommunikation i era kundmöten eller kommunikationsstrategier, oavsett vilken situation ni befinner er i är det till stor hjälp att redan på någon minut avgöra hur DU bör kommunicera med målgruppen du har framför dig!

DISC-analys används för att analysera kommunikation och beteenden, att använda DISC-språket ger en djup förståelse för människors sätt att integrera och kommunicera.

Några av användningsområdet som DISC-analysen används inom är Sälj - och Ledarskapsutbildningar, rekrytering, ökad kommunikationsförmåga, förbättrat arbetsklimat i arbetsgrupper och konfliktlösning.

DISC-verktyget använder sig av fyra färger där ingen färg är bättre än den andra. Röd, Gul, Grön och Blå.

Röd - Målmedveten

En röd person söker ofta framgång, är mål - och resultatinriktad och fattar ofta snabba beslut. Den röda personen anser att resultatet är det viktigaste och inte vägen dit. Man kan uppleva en röd person som skrämmande.

Gul - Teambyggare

Den gula personen söker ofta social uppskattning av andra och har en önskan om att vara med och påverka. Det viktigaste för en gul person är kommunikation. Man kan uppleva den gula personen som självupptagen och slarvig.

Grön - Lagspelare

Den gröna personen kännetecknas av sin lugna och säkra stil. När en grön person säger att arbetet är klart till utsatt datum, är det också det. Det absolut viktigaste för den gröna är relationer. Man kan uppleva den gröna personen som extremt tillmötesgående.

Blå - Professionell

Den blå personen är tydlig med mål och regler, kommunikationen med en blå person är oftast baserad på fakta och personen söker erkännande för sitt arbete. Det viktigaste för den blåa är struktur. Man kan uppleva en blå person som byråkratisk.

POSSIBs VD och grundare David Balsam utbildar i DISC-analys och har en mångårig erfarenhet av kommunikation och försäljning. Läs gärna mer eller boka en utbildning.